TOMRA T-70 TriSort – samostojeći, integrirani, jednostavni i učinkoviti RVM sustav za prihvat ambalaže iz sustava povratne naknade.

TOMRA TriSort samostojeći je RVM aparat koji prihvaća PET, AL/Fe limenke i staklo bez potrebe za razvrstavanjem ambalaže. Sustav učinkovito, samostalno i u potpunosti rješava prihvat ambalaže te istovremeno podiže zadovoljstvo korisnika/kupaca bez dodatnog opterećenja osoblja trgovine. TOMRA TriSort nudi odličnu uslugu kupcima na minimalnom prostoru unutar trgovine. Uređaj preuzima, razvrstava, lomi/preša PET & ALU i odlaže ambalažu u odvojene spremnike/vreće od FZOEU, dok se staklo odvaja na poseban spremnik upravljan foto ćelijom/senzorom.

Pogodnosti za kupce:
– Nema potrebe za razvrstavanjem ambalaže. Sva ambalaža iz sustava povratne naknade, odnosno sve vrste ambalažnog materijala kao što su PET, Al/Fe limenke i staklo stavljaju se u isti otvor.-
– Zaprimanje ambalaže od kupca odvija se tijekom cijelog radnog vremena trgovine, na ugodnoj lokaciji unutar same trgovine.
– Sustav omogućava kontinuirani povrat ambalaže prilikom posjeta trgovini:
• Bez gomilanja ambalaže u kućanstvu,
• Bez zauzimanja dragocjenog stambenog prostora i spremišta prikupljenom ambalažom,
• Bez čekanja djelatnog osoblja trgovine da ručno zaprimi, provjeri, odvoji, prebroji i ispiše listić za predanu ambalažu,
• Bez nelagode koja je ponekad prisutna kod ručnog prijema koji se odvija na vanjskoj površini izvan trgovine, a sastoji se od čekanja u redu, neugodnih mirisa, izloženosti atmosferskim neprilikama poput kiše, vjetra, hladnoće, vrućine, insekata itd…
• Brži obračun ispisane potvrde s aparata skeniranjem bar-koda za predanu ambalažu.

Pogodnosti za trgovce:
– Automatiziran način prihvata ambalaže iz Sustava povratne naknade na samo dva kvadratna metra tlocrtne površine.
– Korištenje TOMRA T-70 TriSort RVM sustava omogućava ispunjavanje zakonske regulative propisane Pravilnikom o ambalaži, kao što je obveza prikupljanja ambalaže tijekom cijelog radnog vremena trgovine.
– Jednostavnošću i brzinom zaprimanja ambalaže od kupaca, RVM aparat utječe na prihod/dobit trgovine kroz povećanje zadovoljstva i broja kupaca, te samog prometa u trgovini.
– Prikupljena ambalaža putem TOMRA TriSort RVM sustava prolazi kroz drobilice te se preša i lomi i kao takva zauzima i do tri puta manje prostora potrebnog za skladištenje prikupljene ambalaže.Prikupljena prešana/lomljena ambalaža ne može se više ponovno vratiti u sustav, RVM aparat ju više ne može zaprimiti, čime su daljnje manipulacije ambalažom onemogućene.
– Veća manipulativna naknada za prihvat ambalaže putem TOMRA RVM sustava, 0,14 kn po ambalažnoj jedinici.
– Omogućava prihvat ambalaže bez prekida svakodnevnih i uobičajenih radnih zadataka djelatnika u trgovini te pridonosi smanjenju stresa djelatnika, pritom povećavajući njihovu djelotvornost.
– Brz, točan i siguran pregled količine zaprimljene ambalaže u trgovini.
– TOMRA T-70 TriSort sustav koristi drobilice za sve vrste ambalažnog materijala PET, Al/Fe limenke i staklo te koristi certificiranu bazu bar-kodova FZOEU-a od proizvoda koji pripadaju sustavu povratne naknade.
– Korištenje certificirane baze bar-kodova FZOEU i RVM sustava s drobilicama, prema novom Pravilniku i Uputi o zaprimanju ambalaže, u sustavu povratne naknade putem RVM-a omogućava prikupljanje ambalaže bez terećenja FZOEU-a.
– Ambalaža prikupljena putem RVM sustava s drobilicama ne podliježe kontrolnom brojanju u centru, Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade točka 7. stavak 16.
– Izvještaji dobiveni iz TOMRA TriSort RVM aparata omogućavaju pregled cjelokupne zaprimljene ambalaže po bar-kodu, nazivu, vrsti, količini/zapremini i vrsti materijala.
– Korištenje takvih izvještaja trgovcu omogućava i daje uvid u svu zaprimljenu ambalažu, odnosno trgovac konačno može znati što mu se i koliko od prodanog pića vraća u trgovinu u obliku ambalaže – što na kraju omogućava uvid u navike kupaca te promjene trendova u kupovini i potrošnji pića.