hgk-hok-konferencija-za-medije-ftd1Predstavljanje Vodiča dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodiča – praktična provedba HACCP sustava za trgovinu, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK) održano je danas u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

U skladu s odredbama Zakona o hrani i Pravilnika o higijeni hrane HGK, HOK i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izradili su navedene vodiče koji su pozitivno procijenjeni od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te se smatraju nacionalnim vodičima koji se primjenjuju u sektoru trgovine.

Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednica HGK, istaknula je da se na izradi vodiča radilo godinu i pol dana pri čemu se surađivalo s relevantnim ministarstvima odnosno institucijama te predstavnicima velikih tvrtki.

Stručnjaci različitih profila bili su okupljeni u multidisciplinarnu radnu skupinu. Vodič je izrađen rukovodeći se iskustvima i praksom europskih zemalja, te je bitna karika za praktičnu provedbu zakonskih obaveza za sve subjekte u djelatnosti trgovine hranom.

Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu hranom ima namjenu služiti kao podsjetnik i vodilja trgovinama za dobro poslovanje s hranom, uz poštivanje preduvjeta i potrebnih programa koji su potpuno usklađeni sa zahtijevanim zakonskim uvjetima za trgovinu hranom. Cilj Vodiča je njihovom primjenom podići razinu kvalitete rada s hranom u trgovinama i zadovoljiti sve zahtjeve europskog i hrvatskoga zakonodavstva iz ovog područja. Vodič primjenjuju subjekti u poslovanju s hranom / trgovci u poslovanju s hranom, a njegova  primjena je  dobrovoljna, rekla je Vesna Trnokop-Tanta dodajući kako primjenom Vodiča na jednostavan način subjekti jednoobrazno mogu ispuniti zakonske uvjete.

Posebne prednosti se odnose na male subjekte jer im vodiči na jednostavan način uklanjaju nepoznanice u pronalaženju načina udovoljavanja zakonskih uvjeta. Dakle, kako je pojasnila Trnokop-Tanta, s manje administracije, budući da su zahtjevi definirani, olakšava se primjena i implementacija zakonskih uvjeta. Tako, pored ostalog, Vodič HACCP smješta u kontekst propisanih zahtjeva, mjera higijene hrane, uključujući i potrebne evidencije te uzorkovanja.

Svrha je sektorskog Vodiča pomoći subjektima u poslovanju s hranom da održe odgovarajuće standarde higijene u svojim objektima, te da što lakše propišu procese koji se općenito provode  i primjerima poslužiti kako bi se na jednostavniji, a jednako učinkovit način implementirali zakonske uvjete.

Nadalje, svrha sektorskog Vodiča nije zamijeniti bilo koji zakonodavni dokument o higijeni koji je na snazi, već slijedeći preporuke i upute koje će se temeljiti na udovoljavanju preduvjetima, dobroj higijenskoj praksi i načelima analize rizika i kontrole kritičnih točaka (HACCP–a) njegovom implementacijom osigurati visoki stupanj sigurnosti proizvoda koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju, pojasnila je Vesna Trnokop-Tanta.

vesna-trnokop-tanta-boris-vukelic-midiBoris Vukelić, predsjednik Ceha trgovine HOK-a, kazao je da su vodiči od velike koristi gospodarskim subjektima, a ujedno radi se o operativnoj provedbi pojedinih zakonskih odredbi.

Vodiči na jednostavan i transparentan način ukazuju na rješavanje praktičnih problema. Ovisno o predznanju, na temelju informacija u vodiču poslovanje u ovom segmentu moguće je i samostalno urediti prema zahtjevima vodiča, naglasio je Vukelić.

Vodiči su izrađeni za potrebe gospodarstva, ali će se njima koristiti i inspekcijske službe, rekao je Nenad Lamer, ravnatelj Uprave za sanitarnu inspekciju – glavni sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Za provedbu vodiča u pravilu neće biti potrebna vanjska stručna pomoć jer su razumljivi i praktični. Do sada mali trgovački gospodarski subjekti koji su poslovali s hranom nisu u velikoj mjeri bili podložni inspekcijskom nadzoru, ali se ta praksa napušta. Međutim u početku inspektori će prvenstveno edukacijski djelovati te će davati primjerene vremenske rokove za usklađivanje s propisima ukoliko se ne radi značajnijem kršenju zakonskih propisa, kazao je Lamer.