arena-centar-zagreb-ftdPo kvadratnim metrima prodajne površine trgovačkih centara na 1000 stanovnika Hrvatska se približila prosjeku Europske unije, navodi se u analizi Trgovine na malo, trećoj u nizu Sektorskih analiza koje zajedno pripremaju i objavljuju Ekonomski institut Zagreb i magazin Banka

Zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni i blagom rastu ekonomskih očekivanja potrošača u ljetnim mjesecima 2011. dolazi do blagog oporavka prometa u trgovini na malo.

No, usprkos realnom rastu prometa u prošloj godini, stope rasta su nestabilne i usporene, tako da se ne može govoriti o oporavku sektora, navodi se u analizi Trgovine na malo, trećoj u nizu Sektorskih analiza koje zajedno pripremaju i objavljuju Ekonomski institut Zagreb i magazin Banka.

Na kraju 2011. u trgovini je bilo 11,9 posto manje aktivnih pravnih osoba i 6,1 posto manje obrtnika. Vodeći malotrgovci prilagodili su se uvjetima poslovanja, uspjeli su stvoriti bazu lojalnih kupaca i povećati promet u uvjetima krize. Posljedica toga je rast i koncentracija njihovog tržišnog udjela.

Po kvadratnim metrima prodajne površine trgovačkih centara na 1000 stanovnika Hrvatska se približila prosjeku Europske unije i sada je na 17. mjestu, iznad Italije, Švicarske i Njemačke, koje imaju veću kupovnu moć od Hrvatske. Prema tom pokazatelju Grad Zagreb s okolicom, gdje se nalazi glavnina trgovačkih centara, relativno je zasićen, što ukazuje na intenziviranje konkurentske utakmice između samih trgovačkih centara za tržišni udjel.

Može se očekivati da će trgovina na malo u Hrvatskoj u predstojećem razdoblju slijediti kretanja ukupnog gospodarstva. Pozitivni pomaci mogu se očekivati tek u 2013. godini.

Ograničavajući čimbenici oporavka trgovine na malo su usporeno kreditiranje stanovništva, skuplje financiranje, zaduženost kućanstava, stagnacija realnih primanja, nezaposlenost i niska ekonomska očekivanja potrošača u kratkom i srednjem roku. (Bankamagazin)