Zaštita na radu i očuvanje radne sposobnosti

Preventa d.o.o.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj dužan je sustavno unaprjeđivati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavati ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom. Poštujući odredbe Zakona o zaštiti na radu, poboljšava se radna efikasnost i zadovoljstvo u radnome okruženju, odgovorno se pristupa uspješnosti svojega poslovanja i troškovima koji su iznimno veliki ako se zakonski akti u području zaštite na radu ne provode.

Tvrtka Preventa d.o.o. osnovana je s ciljem da poslodavcima na cijelome području Hrvatske u najrazličitijim djelatnostima (turizam, promet, trgovina, uslužne djelatnosti, školstvo, industrija, uprava, sudstvo…) pruži usluge u području zaštite na radu, zaštite od požara, energetskih pregleda i certificiranja. Osim toga, svakom poslodavcu pristupa u skladu s njegovim zahtjevima i specifičnostima i nudi mogućnost različitih internetskih edukacija. E-learning sustavom Prevente, poslodavcima se omogućava kvalitetno osposobljavanje radnika za rad na siguran način i kada su prisutni problemi radi dislociranosti, rada u smjenama, rasporeda i sličnih okolnosti.

Tvrtka je razvila i aplikaciju e-Procjena, programsko rješenje koje omogućava da procjenu rizika iz zaštite na radu poslodavac može samostalno izraditi.

Osim usluga zaštite na radu, u ponudi su i znakovi sigurnosti iz vlastite proizvodnje prema normama EN ISO 7010 i BGV A 8.

Također, temeljeći svoje poslovanje na CRM sustavu, tvrtka kvalitetno vodi dokumentaciju o propisanim zakonskim obvezama poslodavca u području zaštite na radu i pritom uzima u obzir i troškovnu učinkovitost. Uspješnost tvrtke dokazuje i certifikat poslovne izvrsnosti AAA prema međunarodnom sustavu ocjenjivanju boniteta.

Vodeći brigu o vrednotama od posebnog društvenoga interesa, tvrtka Preventa d.o.o. unaprjeđuje život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti te već niz godina gradi lanac zadovoljnih poslodavaca koji odgovorno pristupaju provođenju zaštite na radu.