Žito i M SAN ulaganja objavili ponudu za preuzimanje PPK Valpovo

Tvrtka Žito iz Osijeka i M SAN ulaganja iz Zagreba Zagrebačkoj su burzi dostavili ponudu za preuzimanje upućenu svim dioničarima društva PPK Valpovo.

U ponudi za preuzimanje se navodi da ponuditelji posjeduju 168.681 redovnu dionicu PPK Valpova čija je nominalna vrijednost 1,68 milijuna kuna, što predstavlja 41,36 posto udjela u temeljnom kapitalu ciljnog društva. Predmet ponude za preuzimanje su 239.109 redovnih dionica PPK Valpova, a za svaku dionicu koja udovoljava uvjetima iz ponude te koja je u cijelosti otplaćena prema HFP-u, ponuditelji se obvezuju platiti iznos od 10 kuna po dionici, dok se za neotplaćene dionice ponuditelji obvezuju platiti iznos od 10 kuna po dionici umanjen za iznos obveze otplate tih dionica prema HFP-u ako ih ima.