zito-midiGlavna skupština Žita je donijela odluku o isključenju manjinskih dioničara iz društva te odluku o povlačenju dionica s organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Donošenjem Odluke o isključenju manjinskih dioničara iz društva Žito d.d., sve dionice Žita d.d. će se prenijeti na glavnog dioničara Podravku.

Manjinski dioničari će za svoje dionice, ukupno 11.393 dionica, primiti otpremninu u iznosu od EUR 180.1 po dionici što je jednako iznosu naknade za dionice koju su dioničari Žita d.d. primili na temeljnu ponude za preuzimanje dionica ŽITA d.d.

Prijenos dionica Žita d.d. na Podravku će se izvršiti s danom upisa te Odluke u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani. Po upisu te odluke u sudski registar, Podravka je dužna isplatiti otpremninu manjinskim dioničarima. Ukupan iznos otpremnine iznosi EUR 2.051.879,30.

Isto tako, Glavna skupština je donijela i Odluku o povlačenju dionica Žita s organiziranog tržišta, Ljubljanske burze. Odluka o povlačenju dionica s organiziranog tržišta stupit će na snagu s danom upisa te odluke u sudski registar. (SEEbiz.eu)